Εγγραφή Αθλητών


Η διαδικασία εγγραφής των Αθλητών δεν είναι ανοιχτή! Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με τη γραμματεία.


Τηλ: 2524350152 - ή ηλεκτρονικά πατήστε εδώ για τη φόρμα επικοινωνίας.