Νέα & Ανακοινώσεις
Επιλέξτε από αριστερά το επιθυμητό έτος για προβληθούν οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις

Τα Νέα μας

Публично обявяване на Ултрамаратон по планински трасета “ Партено Дасос“ Паранести 2014

23/04/2014 09:16
Paranesti, 17/4/2014

Virgin Forest Trail (V.F.T.)
Paranesti, Drama
66035
Greece
Tel: 2524022540 & 2524350152
Fax: 2524350151
 

Публично обявяване на

Ултрамаратон по планински трасета “ Партено Дасос“ Паранести 2014 (VirginForestTrail ή V.F.T.)

 Община Паранести , съвместно с Общинската Организация по Благосъстоянието, Управителния орган на „Родопския Масив„ ,Управителния орган на област Източна Македония и Тракия, и Регионалното звено на областа в гр.Драма,обявява провеждането на седем пробега по планинско трасе с названието «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου» (VirginForestTrailήV.F.T)..

Това са:

 •          Ултрамаратон.-Партено Дасос (VirginForestUltraTrailV.F.U.T) 100 мили.
 •          Ултрамаратон  - Натура Треѝл Реѝс (N.T.R.) 106 километра.
 •          Маратон трасе Паранестио Монопати (ParanestiPathP.P.)46 километра
 •          Пробег за всеки Нестос Треѝл (NestosTrail - N.T.)10 километра.
 •          Състезание за деца  Алкимон Педон (A.P.)1000 и 2000 метра
 •          Състезание за хора със Специални Възможности (SpecialVFT-S.V.F.T.)

А.Цел на състезанията

Да направим по-чувствителни и отговорни в опазването на околната среда  всички участници в това състезание-спортисти ,.придружители ,доброволци, зрители.Всеки един от неговата гледна точка. на неговият пост да стане приучастен , да оцени и да опази тази единствената и рядка флора и фауна в нашия регион.

Разкриване на “пределите“ на възможностите на спортистите , трениране на психиката  и укрепване на волята за преодоляване на трудни препятствия.

Насърчаване на спортисти с малко опит, за да участват в такива състезания, разчупване на стериотипите и обогатяване на спортната им култура.

Осигуряване на стандарти от ранна детска възраст и укрепване на тяхното самочувствие.

Усигуряване на възможности за всички участници,да се докоснат до уникалната природна карасота и традициѝте на „територията на Паранести„

Насърчаване на туризма в региона

Б. Етиката на състезанието

 Атлетите ,техните поддръжници,доброволци и организатори да обединят силите си в този спорт и споделят едни и същи ценности.

 1.За "честна игра „

 •          Правилата важат за всички дисциплини, независимо.
 •          Целта  преди всичко е участието и финиширането  и на второ място победата.
 •          Уважение към нас и другите  избягваѝки всякакъв вид измами.
 •          Уважение към доброволците и техния безкористен принос.
 •          Уважение към местното население и гостоприемството което Ви предлагат.
 •          Уважаваите организаторите.
 •          Уважаваѝте съсъезателите и се отнасяѝте с уважение и разбиране към тях.
 •          Помагаѝте на всеки един коѝто се намира в нужда и беда..
 •          Погрижете се да избегнете и наѝ-малкото замърсяване на околната среда..
 •          Уважение към флората и фауната на региона.
 •          Избягваѝте правенето на  шум,наѝ-вече от доброволци и зрители.когато се предвижват от един контролен пукт до друг
2.Уважение
3.Уважение към природата

 В.Организаия

   1.Трасета
 •          Ултрамаратон Партено Дасос Паранести( Virgin Forest Ultra Trail - V. F. U. T) 100 мили пробег по планински пътеки, около 160км, с положителна разлика в надморската височина от 6600м..Предназначена е за атлети с голям опит в такива дисциплини.с отлично здраве, добра физическа подготовка и умственна сила. Надпреварата надвишава 4 точки в матрицата UTMB
 •          Ултрамаратон  - Натура Треѝл РеѝсNaturaTrailRace (N.T.R.)  106 километра: трасе преминаващо по част от планинските пътеки от дисциплината от 100 мили. Дълъг е 106 километра и 4500 метра с положителна разлика в надморската височината. Отнася се до опитни бегачи.Надпреварата превишава с 4 точки в матрицата UTMB.
 •          Маратон трасе Паранестио Монопати (ParanestiPath- P.P.) 46 километра.Представлява една малка част от Ултрамаратона 46 км.и 2000 метра с положителна разлика в надморскатависочина.Трасето превишава 1 точка в матрицата на UTMB.
 •          Пробег за всеки Нестос ( NestosTrail- N.T.) 10 километра.Трасето представлява една част от пътека по течението на р.Нестос,дълга 10 километра без разлика  в надморската височина и е предназначена за не толкова опитни спортисти и за начинаещи.
 •          Състезание за деца Алкимон Педон(A.P) възрасти от 10 до 13 години и от 14 до 17 години.Представлява асфалтов път от 2000 метра за децата от 14 до 17 години и 1000 метра за децата от 10 до 14 години.
 •          Състезание за Хора със Специални Възможности(SpecialVFT-S.V.F.T.):.Трасето е по асфалтов път до 800 метра и е предназначен за хора с Специални Възможности.
 1. Програма на състезанията
 •          Ултрамаратон Партено Дасос Паранести(V.F.U.T):24-26 Октомври 2014
 •          Ултрамаратон  - Натура Треѝл Реѝс (N.T.R):25-26 Октомври 2014
 •          Маратон трасе Паранестио Монопати (P.P.):25 Октомври 2014
 •          Пробег за всеки Нестос(N.T.):26 Октомври 2014
 •          Състезание за деца Алкимон Педон(A.P.)26 Октомври 2014
 •          Състезание за Хора  със Специални Възможности(SpecialVFT-S.V.F.T.): 26 Октомври 2014
Допълнителни разяснения относно провеждането на Маратона (условия за участие, правила, процеса на регистрация, такса за участие, награди и т.н.) ще бъдат обявени скоро.
 От Организационния комитет на VFT


ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

17/04/2014 09:24

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑVirgin Forest Trail - H μεγαλύτερη διοργάνωση αγώνων βουνού στην Ελλάδα, 24-25-26 Οκτωβρίου 2014 στο ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ Το VFT διεξάγεται φέτος για 8η συνεχόμ...

10/04/2014 16:37


Λίγες ώρες αργότερα λόγω έκτακτων-έντονων καιρικών συνθηκών, διεκόπη ο αγώνας V.F.U.T. (160km) και αναβάλλονται οι αγώνες N.T.R. (106km) και P.P. (46...

10/04/2014 16:12


Προκήρυξη Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2014 (Virgin Forest Trail ή VFT)

07/04/2014 21:30

Προκήρυξη
Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2014
(Virgin Forest Trail ή V.F.T.)

Ο Δήμος Παρανεστίου, με συνδιοργανωτές την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Παρανεστίου (Κ.Δ.Ε.Π), τον Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης και την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, προκηρύσσει για το 2014 επτά αγώνες ορεινών διαδρομών με την επωνυμία «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου» (Virgin Forest Trail ή V.F.T). Οι αγώνες αυτοί είναι:

 • Υπερμαραθώνιος Αγώνας Παρθένου Δάσους Παρανεστίου (VirginForestUltraTrail - V.F.U.T) 100 μιλίων
 • Υπερμαραθώνιος Αγώνας NaturaTrailRace(N.T.R.) 106 χιλιομέτρων
 • Μαραθώνιος Αγώνας Παρανέστιο Μονοπάτι (ParanestiPath- P.P.) 46 χιλιομέτρων
 • Λαϊκός Αγώνας Νέστου (NestosTrail - N.T.) 10 χιλιομέτρων
 • Αγώνες Δρόμου Άλκιμων Παίδων (A.P.) 1.000 και 2.000 μέτρων
 • Αγώνες για Άτομα με Ειδικές Ικανότητες (SpecialVFT- S.V.F.T.)

 

Α. Σκοπός των αγώνων

Η ευαισθητοποίηση αθλητών, συνοδών, θεατών και εθελοντών στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο καθένας από το πόστο του, συμμετέχοντας βιωματικά, να συναισθανθεί την αξία του σπάνιου και μοναδικού οικοσυστήματος της περιοχής μας, ώστε να αναλάβει ενεργό δράση για την προστασία του.

Η "ανακάλυψη" των ορίων των αθλητών, η καλλιέργεια του ψυχικού σθένους και η ενίσχυση της θέλησης για την υπέρβαση εμποδίων και την αντιμετώπιση δυσκολιών.

Η ενθάρρυνση αθλητών με μικρή εμπειρία  να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους αγώνες, αλλάζοντας στερεότυπα και νοοτροπίες με την καλλιέργεια  της ανάλογης αθλητικής κουλτούρας.

Η παροχή προτύπων σε παιδικές ηλικίες και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους.

Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, της κιναίσθησης και της παροχής ίσων ευκαιριών σε άτομα που παρουσιάζουν ειδικές ικανότητες.

Η παροχή ευκαιριών σε όλους τους εμπλεκόμενους να γνωρίσουν το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και την ξεχωριστή παράδοση της «Παρανέστιας Γης».

Η τουριστική προβολή της ευρύτερης περιοχής.

 

 

 

Β. Η ηθική των αγώνων

Οι αθλητές, οι συνοδοί τους, οι εθελοντές και οι διοργανωτές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε αυτήν την αθλητική περιπέτεια και μοιράζονται τις ίδιες αξίες:

1. το "ευ αγωνίζεσθε"

 • Οι κανονισμοί των αγώνων ισχύουν για όλους ανεξαρτήτως.
 • Στόχος είναι πρωτίστως η συμμετοχή και ο τερματισμός και δευτερευόντως η νίκη.
2. το σεβασμό των προσώπων
 • Σεβασμό του εαυτού μας και των άλλων αποτρέποντας κάθε είδους δόλια συμπεριφορά.
 • Σεβασμό των εθελοντών για την ανιδιοτελή προσφορά τους.
 • Σεβασμό του τοπικού πληθυσμού για τη φιλοξενία που προσφέρει.
 • Σεβασμό στους διοργανωτές.
 • Σεβασμό στους αθλητές και ανάλογη της υπερπροσπάθειάς τους κατανόηση και φροντίδα.
 • Βοήθεια σ’ όποιον έχει ανάγκη ή βρίσκεται σε κίνδυνο.
3. το σεβασμό της φύσης
 • Φροντίδα για την αποφυγή και της παραμικρής ρύπανσης.
 • Σεβασμό στη χλωρίδα και πανίδα.
 • Αποφυγή πρόκλησης θορύβων, ειδικά από συνοδούς, εθελοντές και θεατές, κατά τη μετακίνησή τους από σταθμό σε σταθμό.

 

Γ. Η διοργάνωση

1. Αγωνίσματα
 •          Υπερμαραθώνιος Αγώνας Παρθένου Δάσους Παρανεστίου (VirginForestUltraTrail - V.F.U.T) 100 μιλίων: αγώνισμα διάσχισης ορεινών μονοπατιών 160 περίπου χιλιομέτρων, με θετική υψομετρική διαφορά 6.600 μέτρων. Απευθύνεται σε αθλητές με μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους αγώνες, με άριστη υγεία, πολύ καλή φυσική κατάσταση και ψυχικό σθένος. Ο αγώνας αποτελεί πρόκριμα με 4 πόντους στον πίνακα αξιολόγησης UTMB.
 •          Υπερμαραθώνιος Αγώνας NaturaTrailRace (N.T.R.) 106 χιλιομέτρων: αγώνισμα διάσχισης μέρους της ορεινής διαδρομής του αγώνα των 100 μιλίων, μήκους 106 περίπου χιλιομέτρων και 4.500 μέτρων θετικής υψομετρικής διαφοράς, που απευθύνεται σε έμπειρους δρομείς. Ο αγώνας αποτελεί πρόκριμα με 3 πόντους στον πίνακα αξιολόγησης UTMB.
 •          Μαραθώνιος Αγώνας Παρανέστιο Μονοπάτι (ParanestiPath- P.P.) 46 χιλιομέτρων: αποτελεί τμήμα της διαδρομής των Υπερμαραθωνίων, μήκους 46 χιλιομέτρων και 2.000 μέτρων θετικής υψομετρικής διαφοράς. Ο αγώνας αποτελεί πρόκριμα με 1 πόντο στον πίνακα αξιολόγησης UTMB.
 •          Λαϊκός Αγώνας Νέστου (NestosTrail- N.T.) 10 χιλιομέτρων: αγώνισμα διάσχισης μέρους του  πανέμορφου παραποτάμιου μονοπατιού του Νέστου, μήκους 10 χιλιομέτρων χωρίς αξιόλογη υψομετρική διαφορά, και απευθύνεται σε λιγότερο έμπειρους και αρχάριους δρομείς. 
 •          Αγώνες Δρόμου Άλκιμων Παίδων (A.P) ηλικίας 10-13 ετών και 14-17 ετών:αγώνισμα δρόμου 2.000 μέτρων που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 14-17 χρονών και 1.000 μέτρων που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας10-13 χρόνων
 •          Αγώνες για Άτομα με Ειδικές Ικανότητες (SpecialVFT- S.V.F.T.): αγώνες δρόμουέως 800 μέτρα που απευθύνονται σε άτομα με ειδικές ικανότητες.
 •          Υπερμαραθώνιος Αγώνας Παρθένου Δάσους Παρανεστίου (V.F.U.T):
  24 – 26 Οκτωβρίου 2014
 •          Υπερμαραθώνιος Αγώνας NaturaTrailRace (N.T.R):
  25 – 26 Οκτωβρίου 2014
 •          Μαραθώνιος Αγώνας Παρανέστιο Μονοπάτι (P.P.):
  25 Οκτωβρίου 2014
 •          Λαϊκός Αγώνας Νέστου (N.T.):
  26 Οκτωβρίου 2014
 •          Αγώνες Δρόμου Άλκιμων Παίδων (A.P.):
  26 Οκτωβρίου 2014
 •          Αγώνες για Άτομα με Ειδικές Ικανότητες (S.V.F.T.):
  26 Οκτωβρίου 2014
 
2. Χρόνος διεξαγωγής των αγώνων
 
Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη διεξαγωγή των αγώνων (όροι συμμετοχής, κανονισμοί, διαδικασία εγγραφής, κόστος συμμετοχής, έπαθλα κλπ) θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Από την Οργανωτική Επιτροπή του VFTΔελτίο Τύπου "Σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής VFT 2014"

03/04/2014 11:15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Παρανέστι :  03/04/2014

ΠΡΟΣ:ΜΜΕ


                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28-3-2014 και ώρα 13.00, στην έδρα του Δήμου Παρανεστίου, η 1η συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του VFT 2014 κατά την οποία  λήφθηκαν αποφάσεις σε ότι αφορά την σύνθεση της οργανωτικής Επιτροπής, την γραμματειακή υποστήριξη, την σύνθεση των αγώνων ,την προκήρυξη των αγώνων, διάφορα τεχνικά θέματα, την προβολή του αγώνα, την πληροφοριακή υποστήριξη .Η σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής ως σώμα για το 2014 έχει ως εξής:


                      Σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής

 

α. Πρόεδρος: Ο εκάστοτε Δήμαρχος Παρανεστίου.

β. Υπεύθυνος φιλοξενίας: Ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος Παρανεστίου.

γ. Ασφάλεια αγώνων: Υποστράτηγος ε.α Στυλιανός Μελισσινός.

δ. Τεχνικός Διευθυντής: Μιχάλης Παπαδόπουλος.

ε. Διαχείριση Εθελοντών: Σοφία Κεμεντζετζίδου, του Δήμου Παρανεστίου.

στ. Προώθηση-Προβολή-Αναζήτηση Χορηγών: Θεόδωρος Αραμπατζης, υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Π.Ε Δράμας.

ζ. Προμήθεια-Διαχείριση Προμηθειών: Αθανάσιος Πεταλάς και Γεώργιος Δρακούλης.

η. Πληροφοριακή Υποστήριξη: Δημήτριος Καλαϊτζίδης (ΚΕPTOR)


                           Γραφείο Δημάρχου.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 2014

28/03/2014 20:43

                    ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 2014

Στην σημερινή τεχνική σύσκεψη αποφασίστηκαν, για τη διοργάνωση 2014 τα εξής:

1.    Διατηρούνται τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με πέρσι, όλων των αγώνων της διοργάνωσης. Μοναδική αλλαγή για τους αγώνες VFUT και NTR οι κόμβοι της Οξιάς, η οποία δεν αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά των αγώνων.


2.    Ο αγώνας VFUT θα ξεκινήσει τα μεσάνυκτα της Παρασκευής, στις 24:00


3.    Ο αγώνας Παρανέστιο Μονοπάτι (Ρ.Ρ) θα έχει ανώτατο αποδεκτό χρονικό όριο τερματισμού τις 9 ώρες.


4.    Αλλάζουν τα χρονικά όρια αποκλεισμού στους αγώνες, (κόφτες – πόρτες) με βάση τα περσινά δεδομένα των χρόνων διελεύσεων των αθλητών.


5.    Δημιουργείται άλλη μια ηλικιακή κατηγορία, αυτή των 60+ τόσο για άντρες όσο και για γυναίκες, για όλους τους αγώνες.


6.    Θα τοποθετηθεί ηλεκτρονικός τάπητας, τόσο κατά την εκκίνηση όσο και κατά τον τερματισμό για την ακριβή καταγραφή των χρόνων των αθλητών για όλους τους αγώνες.


7.    Για τον αγώνα VFUT, μεταφέρεται ο δεύτερος Κεντρικός Σταθμός Ανεφοδιασμού από την Πρασινάδα στην Πεύκη.


8.    Για τους αγώνες VFUT και NTR θα υπάρξουν προαπαιτούμενοι αγώνες κατά τα έτη 2014-2012: Για μεν τον αγώνα VFUT θα πρέπει να δηλωθούν είτε δύο έγκυροι τερματισμοί αγώνων βουνού των 80 χιλιομέτρων, είτε ένας έγκυρος τερματισμός αγώνα βουνού άνω των 100 χιλιομέτρων. Για δε τον αγώνα NTR θα πρέπει να δηλωθούν δύο έγκυροι τερματισμοί αγώνων βουνού άνω των 40 χιλιομέτρων.


9.    Καθιερώνεται μέγιστος αριθμός συμμετοχών: Για τον αγώνα VFUT οι 150 συμμετοχές, για τους αγώνες ΝTR, P.P, NT οι 200 συμμετοχές ανά αγώνα.


10.    Για τη διαμονή των αθλητών καταβάλλονται προσπάθειες να φιλοξενηθούν όλοι οι αθλητές, στον οικισμό του Μεσοχωρίου, αφού αυτή την στιγμή γίνονται εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνισης  και των υπολοίπων οικημάτων. Σε περίπτωση που τα οικήματα που ανακαινίζονται δεν είναι έτοιμα, οι αθλητές του αγώνα VFUT θα φιλοξενηθούν στον οικισμό Μεσoχωρίου και οι του αγώνα NTR στο γυμνάσιο Παρανεστίου.


11.    Όλες οι πληρωμές των εγκεκριμένων αιτήσεων συμμετοχής θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω πιστωτικών καρτών.


12.    Όλες οι αιτήσεις εγγραφών  (ειδικά για τους αγώνες Nestos Trail, Άλκιμοι Παίδες) θα γίνονται στις καθορισμένες από τη διοργάνωση ημερομηνίες, και όχι πριν την εκκίνηση του αγώνα.

Για την Ο.Ε του VFT

Παπαδόπουλος Μιχαήλ
Τεχνικός Δ/ντης VFTΑνακοίνωση ημερομηνιών έναρξης VFT 2014

04/03/2014 11:45Επίσκεψη αντιπροσωπείας V.F.T στην πόλη Αenovgrad

27/01/2014 13:58

Αποδεχόμενοι αίτημα του Δημάρχου της πόλης Αcenovgrad κ. Emil Karaivanov και της Ο.Ε της διοργάνωσης Ultra Persenk της Βουλγαρίας, αντιπροσωπία της διοργάνωσης «Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου» V.F.T επισκέφτηκε την Τετάρτη και Πέμπτη 15-16/1/2014 την πόλη Αenovgrad. Στην αντιπροσωπεία του VFT συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχής της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας κ. Ξανθόπουλος Γιάννης, ο Δήμαρχος Παρανεστίου κ. Καγιάογλου Νικόλαος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνων VFT υποστράτηγος ε.α Μελισσινός Στέλιος, ο Τεχνικός Δ/ντης Αγώνων VFT. Παπαδόπουλος Μιχαήλ καθώς και τα μέλη του VFT Κεμετζετζίδου Σοφία και Πατούλογλου Αντώνης.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν, η γνωριμία, η ανταλλαγή απόψεων και ο προγραμματισμός των ενεργειών για τη δημιουργία ενός υπερμαραθωνίου (Ultra Trail) στην οροσειρά της Ροδόπης, μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Έτσι λοιπόν ώστε να καταστεί η οροσειρά της Ροδόπης o ενωτικός κρίκος μεταξύ των δύο χωρών και να πάψει να αποτελεί σημείο διαχωρισμού.
Στη συνάντηση της Πέμπτης στο Δημαρχείο του Acenovgrad, όπου παρευρεθήκαν δημοσιογράφοι και αρκετός κόσμος, η Ο.Ε του Ultra Persenk με τον κ. Nikolai Marangozov παρουσίασε ένα πλάνο συνεργασίας και σχεδιασμού μιας ενδεχόμενης διαδρομής. Έγιναν τοποθετήσεις από την ελληνική αντιπροσωπεία και κλείστηκε συνάντηση στο Παρανέστι τον ερχόμενο Απρίλιο για την τελική πρόταση.

Επίσκεψη VFT στη Βουλγαρία

  1 2 3 4 Τελική