Νέα & Ανακοινώσεις
Επιλέξτε από αριστερά το επιθυμητό έτος για προβληθούν οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις

Τα Νέα μας

    ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΕΤΟΣ:
    ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ VFT

20/10/2014 14:50

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ VFT

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 24-25-26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

 

12:00 έως 23:00

Λειτουργία γραμματείας  για τους αγώνες VFUT, NTR και για τους εθελοντές υποστήριξης των αντίστοιχων σταθμών τροφοδοσίας

17:00

Τεχνική ενημέρωση για τον αγώνα VFUT στον οικισμό φιλοξενίας του Μεσοχωρίου

18:00

Πάστα πάρτι για τον αγώνα VFUT στον οικισμό φιλοξενίας του Μεσοχωρίου

18:00

Τεχνική ενημέρωση για τον αγώνα ΝTR στον οικισμό φιλοξενίας του Μεσοχωρίου

18:00 έως 23:00

Λειτουργία Γραμματείας για τον αγώνα ΡΡ

19:00

Πάστα πάρτι για τον αγώνα NTRστον οικισμό φιλοξενίας του Μεσοχωρίου

24:00

Εκκίνηση του αγώνα VFUT – 160χλμ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

 

05:00 έως 06:00

Λειτουργία γραμματείας για τον αγώνα NTR

05:00 έως 08:00

 

Λειτουργία γραμματείας για τον αγώνα PP και για τους εθελοντές υποστήριξης των αντίστοιχων σταθμών τροφοδοσίας

05:30

Πρωϊνό για τους αθλητές του  αγώνα NTRστο Γυμνάσιο Παρανεστίου

07:00

Εκκίνηση του αγώνα NTR – 106χλμ

08:00

Τεχνική ενημέρωση για τον αγώνα ΡΡ στην Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Παρανεστίου

09:00

Εκκίνηση του αγώνα  ΡΡ – 46χλμ

13:00

Αναμενόμενοι πρώτοι τερματισμοί του αγώνα ΡΡ

18:00

Λήξη έγκυρων τερματισμών του αγώνα ΡΡ

18:00 έως 22:00

Λειτουργία γραμματείας για τον αγώνα ΝΤ

19:30

Αναμενόμενοι πρώτοι τερματισμοί του αγώνα NTR

21:00

Αναμενόμενοι πρώτοι τερματισμοί του αγώνα VFUT

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

 

06:00

Λήξη έγκυρων τερματισμών του αγώνα NTR

07:00 έως 10:30

Λειτουργία Γραμματείας για τον αγώνα NT

09:00 έως 10:30

Λειτουργία Γραμματείας για τους αγώνες Άλκιμοι Παίδες Ι, ΙΙ και SpecialVFT

11:00

Εκκίνηση αγώνα API – 1000μ

11:15

Εκκίνηση αγώνα ΑΡ ΙΙ – 2000μ

11:30

Εκκίνηση αγώνα SpecialVFT – 800μ

11:30

Τεχνική Ενημέρωση για τον αγώνα ΝΤ στην Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Παρανεστίου

12:00

Εκκίνηση Αγώνα ΝΤ – 10χλμ

12:35

Αναμενόμενοι πρώτοι τερματισμοί του αγώνα  ΝΤ

14:30

Λήξη έγκυρων τερματισμών ΝΤ

15:00

Λήξη έγκυρων τερμ ατισμών VFUT

16:00

Τελετή λήξης στην Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Παρανεστίου

 

Τόπος εκκίνησης και τερματισμού όλων των αγώνων : Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Παρανεστίου

Χώρος λειτουργίας γραμματείας : Λέσχη Αξιωματικών Παρανεστίου

 

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα πραγματοποιούνται παράλληλες εκδηλώσεις στην Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Παρανεστίου.  1 Τελική