Νέα & Ανακοινώσεις
Επιλέξτε από αριστερά το επιθυμητό έτος για προβληθούν οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις

Τα Νέα μας

    ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΕΤΟΣ:
    ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Τηλέφωνο επικοινωνίας με τη γραμματεία

18/09/2014 19:08

Σας ενημερώνουμε για το νέο τηλέφωνο της γραμματείας 2524350152,  πλέον του 2524022540.

Ώρες επικοινωνίας: 09.00 - 13.00 1 Τελική