Νέα & Ανακοινώσεις
Επιλέξτε από αριστερά το επιθυμητό έτος για προβληθούν οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις

Τα Νέα μας

    ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΕΤΟΣ:
    ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Αξιολόγηση αγώνων V.F.U.T., N.T.R., P.P.

22/07/2014 08:47

Η διοργάνωση V.F.T εξασφάλισε από τον I.T.R.A (International Trail Race Association) την αξιόλογηση των αγώνων V.F.U.T, N.T.R και P.P για το έτος 2014 με 4,3 και 1 πόντους αντίστοιχα.


 

Organizarea VFT a asigurat de catre I.T.R.A (International Trail Race Association) evaluarea probelor VFUT, NTR si PP cu 4,3 si 1 puncte respective


 

The V.F.T. organization ensured from the I.T.R.A. (International Trail Race Association) the bellow ratings: V.F.U.T. - 4 points, N.T.R. - 3 points, P.P. - 1 point. 1 Τελική