Νέα & Ανακοινώσεις
Επιλέξτε από αριστερά το επιθυμητό έτος για προβληθούν οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις

Τα Νέα μας

  ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΕΤΟΣ:
  ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Публично обявяване на Ултрамаратон по планински трасета “ Партено Дасос“ Паранести 2014

23/04/2014 09:16
Paranesti, 17/4/2014

Virgin Forest Trail (V.F.T.)
Paranesti, Drama
66035
Greece
Tel: 2524022540 & 2524350152
Fax: 2524350151
 

Публично обявяване на

Ултрамаратон по планински трасета “ Партено Дасос“ Паранести 2014 (VirginForestTrail ή V.F.T.)

 Община Паранести , съвместно с Общинската Организация по Благосъстоянието, Управителния орган на „Родопския Масив„ ,Управителния орган на област Източна Македония и Тракия, и Регионалното звено на областа в гр.Драма,обявява провеждането на седем пробега по планинско трасе с названието «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου» (VirginForestTrailήV.F.T)..

Това са:

 •          Ултрамаратон.-Партено Дасос (VirginForestUltraTrailV.F.U.T) 100 мили.
 •          Ултрамаратон  - Натура Треѝл Реѝс (N.T.R.) 106 километра.
 •          Маратон трасе Паранестио Монопати (ParanestiPathP.P.)46 километра
 •          Пробег за всеки Нестос Треѝл (NestosTrail - N.T.)10 километра.
 •          Състезание за деца  Алкимон Педон (A.P.)1000 и 2000 метра
 •          Състезание за хора със Специални Възможности (SpecialVFT-S.V.F.T.)

А.Цел на състезанията

Да направим по-чувствителни и отговорни в опазването на околната среда  всички участници в това състезание-спортисти ,.придружители ,доброволци, зрители.Всеки един от неговата гледна точка. на неговият пост да стане приучастен , да оцени и да опази тази единствената и рядка флора и фауна в нашия регион.

Разкриване на “пределите“ на възможностите на спортистите , трениране на психиката  и укрепване на волята за преодоляване на трудни препятствия.

Насърчаване на спортисти с малко опит, за да участват в такива състезания, разчупване на стериотипите и обогатяване на спортната им култура.

Осигуряване на стандарти от ранна детска възраст и укрепване на тяхното самочувствие.

Усигуряване на възможности за всички участници,да се докоснат до уникалната природна карасота и традициѝте на „територията на Паранести„

Насърчаване на туризма в региона

Б. Етиката на състезанието

 Атлетите ,техните поддръжници,доброволци и организатори да обединят силите си в този спорт и споделят едни и същи ценности.

 1.За "честна игра „

 •          Правилата важат за всички дисциплини, независимо.
 •          Целта  преди всичко е участието и финиширането  и на второ място победата.
 •          Уважение към нас и другите  избягваѝки всякакъв вид измами.
 •          Уважение към доброволците и техния безкористен принос.
 •          Уважение към местното население и гостоприемството което Ви предлагат.
 •          Уважаваите организаторите.
 •          Уважаваѝте съсъезателите и се отнасяѝте с уважение и разбиране към тях.
 •          Помагаѝте на всеки един коѝто се намира в нужда и беда..
 •          Погрижете се да избегнете и наѝ-малкото замърсяване на околната среда..
 •          Уважение към флората и фауната на региона.
 •          Избягваѝте правенето на  шум,наѝ-вече от доброволци и зрители.когато се предвижват от един контролен пукт до друг
2.Уважение
3.Уважение към природата

 В.Организаия

   1.Трасета
 •          Ултрамаратон Партено Дасос Паранести( Virgin Forest Ultra Trail - V. F. U. T) 100 мили пробег по планински пътеки, около 160км, с положителна разлика в надморската височина от 6600м..Предназначена е за атлети с голям опит в такива дисциплини.с отлично здраве, добра физическа подготовка и умственна сила. Надпреварата надвишава 4 точки в матрицата UTMB
 •          Ултрамаратон  - Натура Треѝл РеѝсNaturaTrailRace (N.T.R.)  106 километра: трасе преминаващо по част от планинските пътеки от дисциплината от 100 мили. Дълъг е 106 километра и 4500 метра с положителна разлика в надморската височината. Отнася се до опитни бегачи.Надпреварата превишава с 4 точки в матрицата UTMB.
 •          Маратон трасе Паранестио Монопати (ParanestiPath- P.P.) 46 километра.Представлява една малка част от Ултрамаратона 46 км.и 2000 метра с положителна разлика в надморскатависочина.Трасето превишава 1 точка в матрицата на UTMB.
 •          Пробег за всеки Нестос ( NestosTrail- N.T.) 10 километра.Трасето представлява една част от пътека по течението на р.Нестос,дълга 10 километра без разлика  в надморската височина и е предназначена за не толкова опитни спортисти и за начинаещи.
 •          Състезание за деца Алкимон Педон(A.P) възрасти от 10 до 13 години и от 14 до 17 години.Представлява асфалтов път от 2000 метра за децата от 14 до 17 години и 1000 метра за децата от 10 до 14 години.
 •          Състезание за Хора със Специални Възможности(SpecialVFT-S.V.F.T.):.Трасето е по асфалтов път до 800 метра и е предназначен за хора с Специални Възможности.
 1. Програма на състезанията
 •          Ултрамаратон Партено Дасос Паранести(V.F.U.T):24-26 Октомври 2014
 •          Ултрамаратон  - Натура Треѝл Реѝс (N.T.R):25-26 Октомври 2014
 •          Маратон трасе Паранестио Монопати (P.P.):25 Октомври 2014
 •          Пробег за всеки Нестос(N.T.):26 Октомври 2014
 •          Състезание за деца Алкимон Педон(A.P.)26 Октомври 2014
 •          Състезание за Хора  със Специални Възможности(SpecialVFT-S.V.F.T.): 26 Октомври 2014
Допълнителни разяснения относно провеждането на Маратона (условия за участие, правила, процеса на регистрация, такса за участие, награди и т.н.) ще бъдат обявени скоро.
 От Организационния комитет на VFT


 1 Τελική