Νέα & Ανακοινώσεις
Επιλέξτε από αριστερά το επιθυμητό έτος για προβληθούν οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις

Τα Νέα μας

    ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΕΤΟΣ:
    ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

VFT 2013 "χρόνος και μίλι, χρόνος και χιλιόμετρο"

15/03/2013 12:23

"Χρόνος και μίλι,

Χρόνος και χιλιόμετρο

για την Ελευθερία."

Το φετινό μήνυμα της διοργάνωσης για τα 100χρόνια της απελευθέρωσης της Δράμας. Το ταξίδι ξεκίνησε..... 1 Τελική